Home / Правна помощ

Правна помощ

С доказан опит в областта на гражданското право, търговско право, дружествено право,
трудово право, финансово право, международното право, правото на ЕС, на Конституционно и
административно право, облигационно право, Конкурентно право, данъчно право.

Judge's gavel
• Становища
• Съвети

•Оказване на помощ
помощ в:

• договори
• съдебни производства
• арбитражни производства

• възстановяване кредити