Home / Създаване на фирми

Създаване на фирми

Създаване на компанията на Балканите:

  • възползват от възможностите за бизнес
  • управление на нови бизнес дейности
  • Beautiful hands with the businessзащита на финансовите активи и недвижими имоти
  • оптимизиране на данъчното облагане

За отделните фирми, корпорации, асоциации:

  • Съдействие при определяне на най-добра корпоративна форма
  • Съдействие при изготвянето на Устава
  • Подкрепа за създаване
  • Съдействие при регистрация в административните и данъчните служби